Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 21: Prilozi za skicu jednog vremena

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja

Za izdavača: Senad Ćeman

Urednik i priređivač: Ekrem Tucaković

Lektor: Fatima Alihodžić

Dizajn korice: Tarik Jesenković

Ilustracija na koricama: Vikornsarathailand | Freepik

Broj stranica: 447

Povez: Mehki

Štampa: Amos Graf d.o.o. SarajevoPovratak na IZDANJA