Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 22: Na putu dijaloga i umjerenosti

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja

Za izdavača: Senad Ćeman

Priređivač: Mohamed-Suleyman Tadefi

Urednik: Ekrem Tucaković

Lektor: Hurija Imamović

Dizajn korice: Tarik Jesenković

Ilustracija na koricama: Freepik – Premium

Broj stranica: 203

Povez: Mehki

Štampa: Amos Graf d.o.o. SarajevoPovratak na IZDANJA