Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Počela sa radom konferencija o fetvi u Kairu

U prisutstvu 73 muftije iz cijelog svijeta, 16. 10. 2018. godine počela je sa radom u Kairu četvrta međunarodna konferencija o fetvi. Konferenciju o temi: “Reforma fetve između teorije i prakse” otvorio je vrhovni egipatski muftija Ševqi Allam.

U uvodnom govoru vrhovni egipatski muftija Ševqi Allam je, između ostalog, naglasio: Obnova smisla fetve između teorije i prakse je precizan naslov s jasnim ciljem koji nas vodi onome što danas potrebujemo. Ustvari, pojam “obnove” (tadždīd) je jedan od osnovnih simbola naše vjere, to je njen osnovni smisao (maqsad) i plod proaktivnog samosvjesnog promišljanja (idžtihād).

Zapravo, pojmovi “obnova”, (tadždīd) i “samosvjesno promišljanje” (idžtihād) su uzajamno povezani. Stoga, prvi koji je pozivao na “obnovu” bio je naš Poslanik, koje je, kako prenosi Ebu Davud od Ebu Hurejre, rekao: – Allah će slati na početku svakog stoljeća (sto godina) nekog da ovom Ummetu obnovi vjeru… Uvaženi muftije, želim da znate da muslimani cijeloga svijeta, štaviše cijeli svijet, prati ovu konferenciju i čeka šta ćemo reći i kakvu ćemo poruku poslati Ummetu i svijetu… Zato je važno da uložimo maksimum truda da Ummetu i svijetu objasnimo islam kao vjeru tolerancije i suživota, kazao je vrhovni egipatski muftija Ševqi Allam na kraju obraćanja na otvaranju konferencije o fetvi u Kairu.

Po zahtjevu organizatora, predsjednik Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja dr. Mustafa Cerić prezentirao je rad o temi: “Fetva i pravo pojedinca na uvjerenje i izražavanje”. Ovaj rad stavlja naglasak na to da fetva nije sudska odluka, već savjetodavna preporuka, te da je cilj fetve da liječi bolesnu ljudsku dušu, a ne da uznemirava ljude prijetnjama. Ustvari, današnje čovječanstvo pati mnogo više od dolesti duše, nego od bolesti tijela. Jer, mi smo to što jesmo ne po tijelu, već po duši. Zbog toga, muftija je u funkciji ljekara ljudske duše, na isti ili gotovo isti način kao što je ljekar opće prakse liječnik ljudskoga tijela. Nadalje, mnogo teže se nalazi lijek za dušu nego za tijelo. Stoga, muftija se mora osposobiti da razumije uzroke bolesti ljudske duše da bi bio uspješan u liječenju duševnih bolesti pojedinca i zajednice. Jer, tek kad znamo uzrok bolesti, bilo duševne ili tjelesne, možemo znati pravi lijek za to.

Nakon učestalih nekonvencionalnih i zbunjujućih fetvi od strane neformalnih pojedinaca i grupa, Vrhovno egipatsko muftijstvo je 2015. godine ustanovilo Svjetsko vijeće za fetve u namjeri da okupi sve glavne muftije svijeta radi utvrđivanja pravila i metoda za izdavanje fetvi kojima se tumači smisao islamske etike i prava.

U nastavku možete pročitati kompletan rad dr. Cerića na arapskom jeziku:

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)