Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Porte aperte alle culture – Otvorena vrata svim kulturama

U periodu 21-23. oktobra 2021. godine održana je u Nacionalnom arheološkom muzeju u Napulju manifestacija “Otvorena vrata svim kulturama – Bratstvo i civilizacija”, na kojoj je učestvovao i dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993-2012.) i predsjednik Upravnog odbora Centra.

Događaj je organizovao Odbor “Umjetnost i kultura za privredu – Ekonomija za umjetnost i kulturu” u saradnji sa institucijama koje su potpisale “Akcioni program” usmjeren na jačanje klasičnog naslijeđa i razvoj kulturnog identiteta specifičnih teritorijalnih konteksta važnih za osnivanje europskih kulturnih okruga.

Tokom svog izlaganja dr. Cerić je kazao sljedeće:

Jezik je dar Božiji čovjeku.

Jezik je čovjek, a čovjek je jezik po čemu se razlikuje od ostalih živih bića na zemlji.

Jezik krije i otkriva ljudske tajne.

Jezik krije ljudske tajne kada čovjek govori ono što ne misli.

Jezik otkriva ljudske tajne kada govori ono što misli.

Niko ne zna broj ljudskih jezika sa raznolikim glasovnim znakovima i specifičnim semantičkim smislom.

U tom mnoštvu raznolikih jezika u svijetu vidimo Božiju prisutnost i mudrost.

Bog Svevišnji je slao svoje vjerovjesnike i poslanike na jezicima njihovih naroda.

Bog Sveznajući stvorio je raznolike jezike, ne zato da bi se ljudi udaljavali jedni od drugih, već zato da bi se ljudi prepoznavali u svojim vlastitim jezičkim identitetima te da bi se upoznavali sa različitim jezičkim i kulturnim identitetima drugih plemena i naroda.

Ljepota je u raznolikosti ljudskih glasova i boja, kao što to vidimo u prirodi Božanske bašče.

Bogatsvo ljudskog duha i uma je jedinstvo u raznolikosti ljudskog duha i uma, u raznolikosti jezika i kulture.

Jer kultura je dar čovjeka čovjeku, koji ima jezik od Boga da otkrije ono što ima na duši, ono što ima u srcu i na umu.

Zato je projekat “Porte aperte alle Culture” – “Otvorena vrata svim kulturama” od povijesnog značaja za mir i toleranciju cijelog čovječanstva.

Čovječanstvo je jedno u različitosti jezika i kultura zato što je Bog Jedan u jedinstvu stvaranja različitosti ljudskih glasova i boja.

Izvor: (bosnjaci.net)

Tagged under