Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 11: Savremene muslimanske dileme

Priredili: Ahmet Alibašić i Muhamed Jusić
Naziv djela: SAVREMENE MUSLIMANSKE DILEME – Pluralizam, ljudska prava, demokratija, pravda, džihad, ekstremizam, terorizam

Izdavači: Centar za napredne studije i Centar za dijalog – Vesatijja
Lektor: Hurija Imamović
DTP: Suhejb Djemailji
Broj stranica: 458
Povez: Mehki

savremene-muslimanske-dileme1-001

 

Nakon iskušenja agresivnog ateizma, agresije i genocida, bosanski muslimani nisu ostali pošteđeni još jedne savremene pošasti, vjerskog ek-stremizma i terorizma u njihovim različitim izdanjima. Medijski najpri-sutniji je onaj ekstremizam koji se poziva na islam i mi se ovdje želimo njime baviti. Dijelimo mišljenje da terorizam nije najveći problem ove zemlje, ali vjerujemo da ga ne smijemo zanemariti. Posebno nas zanima jedan aspekt čitavog ovog fenomena. Zapaženo je, naime, da su muslimanski ekstremisti povremeno uspješni u pridobijanju umova i srca mladih evropskih muslimana u borbi ideja koja se već decenijama vodi u muslimanskom svijetu. Ovo natjecanje za umove i duše relativno je novo na prostorima Bosne i Hercegovine i Evrope i otuda su ekstremisti često u prednosti.

Lokalni muslimani, mladi aktivisti i imami ranije nisu bili izloženi militantnim interpretacijama islamskih izvora i aktuelne stvarnosti, te su zbog toga slabo ili nikako pripremljeni da odgovore na te argumente. Konačni rezultat je da ekstremisti često pobjeđuju u sučeljavanju argumenata sa umjerenim muslimanima. To ne znači da su njihovi argumenti jači ili da kontraargumenti ne postoje. Jednostavno, ekstremisti su bolje pripremljeni za debatu i vježbaju svoje argumente iz dana u dan, dok umjereni muslimani nemaju pristup kontraargumentima zbog jezičke barijere ili zbog nedostatka adekvatnog obrazovanja i literature. Čuli smo mnoge bosanske imame i omladinske vođe kako se žale na tu pojavu i traže pomoć. Eto, to je i razlog izlaska ove knjige.

Ova kolekcija je pokušaj da se makar djelimično odgovori na izazov islamskog ekstremizma kroz nuđenje alternativnih pogleda. Ovdje smo sakupili dio odgovora na teološke i društveno-političke argumente mu-slimanskih ekstremista i militanata a koji mogu pomoći da se razumiju greške tih tumačenja. Autori tekstova su različitih geografskih, obrazov-nih, institucionalnih i orijentacionih pozadina. Neki su poznati liberal-ni muslimani, drugi su predstavnici islamskog centra, treći su konzer-vativni, dok su četvrti ‘pokajnici’ koji su shvatili zabludu pretjerivanja u vjeri i odlučili javno progovoriti protiv projekta u kome su nekad i sami učestvovali. Ovakav izbor autora načinili smo u nadi da će neko od njih biti dovoljno autoritativan za naše čitaoce. Svi oni šalju istu antiek-stremističku poruku polazeći sa različitih pozicija. Uglavnom je riječ o savremenim autoritetima islamske misli, dok smo manji broj tekstova preuzeli od klasičnih mislilaca. Ova publikacija doprinosi širem cilju sprječavanja radikalizacije muslimana kroz osiguravanje lahkog i brzog pristupa odgovorima koji rasvjetljavaju greške ekstremističke argumentacije.

Izvod iz predgovora

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)


Povratak na IZDANJA