Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 23: Ja sam govorio (Knjiga 3)

Autor: Mustafa Cerić

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja (www.cdv.ba)

Za izdavača: Senad Ćeman

Urednik: Ekrem Tucaković

Lektor: Hurija Imamović

Dizajn korice: Tarik Jesenković

Broj stranica: 602

Povez: Mehki

Tisak: Amos Graf d.o.o. Sarajevo

Treći svezak knjige “Ja sam govorio”, poput dvaju prethodnih, predstavlja pravu “riznicu” raznolikih ideja i stavova, te pokušaj sagledavanja teških i bitnih pitanja koja okupiraju pažnju bošnjačke i bosanske javnosti u današnjem vremenu na sasvim nesvakidašnji način. Za razliku od prvih dvaju, čini se da je treći svezak mnogo više fokusiran i usmjeren na konkretnija tematska područja, da je kvalitetniji, misaono zreliji i potpuniji.

Nakon što je 2019. godine objavljena knjiga dr. Mustafe Cerića “Ja sam govorio” u dva sveska, te pozitivne recepcije u javnosti, naime tiraž prvog izdanja već je odavno distribuiran, Centar za dijalog – Vesatijja odlučio je štampati treću knjigu sastavljenu od tekstova koje je dr. Mustafa Cerić objavljivao na svojoj Facebook stranici u razdoblju od 1. juna 2019. zaključno sa 1. februarom 2021. godine. Treća knjiga sastoji se od 183 teksta razvrstana u deset poglavlja. U Predgovoru za prvi svezak knjige “Ja sam govorio” istaknuti su razlozi za štampanje Facebook objava, ukazano je na njihov karakter, pa se ponavljanje tih objašnjenja ovom prilikom čini posve suvišnim. U ovom svesku slijeđena je ista metodologija, tekstovi unutar poglavlja slijede hronologiju nastanka, od ranijih ka kasnijim, a u fusnotama su navedeni datumi objave. Premda je većina tekstova imala, manje-više, konkretan povod i kontekst nastanka ili se, katkad, sami tekstovi referiraju na određene tuđe tekstove i unutar teksta daju na njih linkovi – što je na internetu vrlo praktično i korisno – u štampanom izdanju ti su linkovi izostavljeni zbog samog karaktera štampane knjige. Naravno, svjestan sam da to unekoliko može biti nedostatak, jer je za cjelovito razumijevanje teksta važno adekvatno razumijevanje konteksta ili irektnog povoda. Međutim, uvjeren sam da taj nedostatak nije toliki da bi nešto značajnije utjecao na razumijevanje smisla i poruke teksta, a za one koji žele ili istražuju više datum objave može biti važan indikator za otkrivanje konteksta ili povoda.

(Odlomak iz Predgovora)

Povratak na IZDANJA