Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 25: 20 kur’anskih potvrda o uravnoteženosti i umjerenosti

Knjiga 25: 20 kur’anskih potvrda o uravnoteženosti i umjerenosti

Naslov izvornika: Muṭlaq Rāshid al-Qarāwī, Al-‘Ishrūna al-Qur’āniyya fī al-I‘tidāl wa al-Wasaṭiyya (العشرون القرآنية في الاعتدال والوسطية)

Sa arapskog preveli: Mustafa Prljača i Amrudin Hajrić

Autor: Mutlak Rašid el-Karavi

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja (www.cdv.ba)

Za izdavača: Senad Ćeman

Urednik: Senad Ćeman

Lektor: Amina Uzunalić-Kovo

Dizajn korice: Tarik Jesenković

Broj stranica: 76

Povez: Mehki

Tiraž: 200

Štampa: Amos Graf d.o.o. Sarajevo

Umjerenost se ne svodi samo na međusobne odnose ljudi jednih s drugima, već se proširuje na visoka obzorja i proteže na sve aspekte čovjekovog materijalnog i duhovnog života. Ta, ona ima značenje dobrote i pravednosti u smislu da su oni najviši nivoi dobrote u bilo kojem području zapravo ono središnje u njemu, baš kao što su pravednost i uravnoteženost vjerni saputnici te umjerenosti – u poimanju i u primjeni.

Umjerenost je, dakle, jedan životni program koji regulira koegzistiranje ljudi sa samim sobom, sa svojim savremenicima i s potrebama njihova života. Umjerenost je ona ispravna orijentacija u vjerovanju, bogosluženju, korespondiranju s drugima i u dosudbi. Uzvišeni Allah u 108. ajetu sure Jūsuf kaže: Reci: “Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne pridružujem u Božanstvenosti.”

Islam je ljudsku vrstu počastio davši joj uravnotežen i umjeren program života kojem se ljudsko biće odaziva i koji rado prihvata. Činjenica da su u Allahovu vjeru ulazile brojne skupine ljudi sve od vremena poslanstva u dobu vjerovjesnika Muhammeda, a.s., i da će tako biti sve dok Allah ne naslijedi Zemlju i sve na njoj, dokaz je da taj ispravni program života sadrži pravednost i da ljudske duše po svojoj prirodi naginju toj uravnoteženosti koja štiti prava i daje obol jednom sretnom životu.

(Odlomak iz Predgovora)


Povratak na IZDANJA